Deze website gebruikt cookies, meer info hier
Om ze uit te zetten, volg de stappen in onze cookie policy
X

Google G Suite – GDPR

Beste G Suite-beheerder,

We hebben u op 11 oktober 2017 laten weten dat versie 2.0 van het Amendement gegevensverwerking voor G Suite zal worden geïmplementeerd (“DPA 2.0”). Deze update omvat wijzigingen ter voorbereiding op de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (“AVG”) die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Aangezien het zeer waarschijnlijk is dat de AVG van toepassing zal zijn op het gebruik van G Suite voor zakelijke doeleinden, willen we u herinneren aan twee belangrijke acties voor uw G Suite-account op om te helpen bij naleving. We stellen u voor de volgende activiteiten zo snel mogelijk uit te voeren:

1. Doornemen en accepteren van de geüpdatete voorwaarden gegevensverwerking

Als de AVG van toepassing is op de verwerking van uw gegevens door Google (bijvoorbeeld als u in de Europese Unie bent gevestigd of als u buiten de Europese Unie bent gevestigd, maar goederen/services biedt aan betrokkenen die zich in de Europese Unie bevinden), vereist het dat uw contract met Google bepaalde voorwaarden ten aanzien van gegevensverwerking bevat. Als u de DPA 2.0 niet accepteert, kan uw contract deze voorwaarden niet bevatten. We raden u daarom aan de DPA 2.0 namens uw organisatie te accepteren of juridisch advies in te winnen, en willen u eraan herinneren dat er zeer forse boetes kunnen worden opgelegd voor niet-naleving van de AVG.

Accepteer de DPA 2.0 vandaag nog om ervoor te zorgen dat uw contract de voorwaarden van de DPA 2.0 bevat wanneer de AVG ingaat. Dit doet u door de onderstaande stappen te volgen:

 1. Log in op de Google Beheerdersconsole.
 2. Klik op .
 3. Klik op Account > Bedrijfsprofiel.
 4. Selecteer Profiel.
 5. Scroll naar het gedeelte Aanvullende beveiligings- en privacyvoorwaarden (naast Amendement gegevensverwerking), zorg dat u of een bevoegde persoon binnen uw organisatie de DPA 2.0 doorneemt en klik op Controleren en accepteren.
 6. Klik op Ik ga akkoord.

2. Contactgegevens voor uw functionaris voor gegevensbescherming opgeven

Als de AVG vereist dat uw organisatie een functionaris voor gegevensbescherming aanwijst, vereist de AVG van Google dat de contactgegevens van deze functionaris moeten zijn geregistreerd. Deze gegevens moeten waar van toepassing worden opgegeven via uw beheerdersconsole. Als u niet zeker weet of uw organisatie een functionaris voor gegevensbescherming moet aanwijzen, dient u juridisch advies in te winnen.

Volg de onderstaande stappen om de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming op te geven:

 1. Log in op de Google Beheerdersconsole.
 2. Klik op .
 3. Klik op Account > Bedrijfsprofiel > Meer weergeven Juridisch en compliance
 4. Geef onder Details van de functionaris voor gegevensbescherming de vereiste contactgegevens op.
 5. Klik op Opslaan.

U vindt aanvullende informatie over Google Cloud en de AVG op onze website over Cloud en de AVG. Als u verder nog vragen heeft, logt u in op uw Beheerdersconsole om contact op te nemen met het Google-team voor bescherming van cloudgegevens.

Met vriendelijke groet,

Het G Suite Team

NEEM CONTACT MET ONS OP

[email protected]

+32 (0)2 300 89 65